Ακίνητη περιουσία και κατασκευή

Το Pavel, Margarit and Associates είναι ένα ρουμανικό δικηγορικό γραφείο με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο Πρακτική ακινήτων και κατασκευών, βοηθώντας σε εγχώριες και διασυνοριακές συναλλαγές ακινήτων, χρηματοδότηση ακινήτων, κατασκευαστικά έργα, σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών τομέων. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει διάφορους τύπους έργων ακινήτων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, όπως κατοικίες και εμπορικά κτίρια, πολυκατοικίες, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια, ορεινά θέρετρα κ.ο.κ.

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι Real Estate προσφέρουν στους πελάτες προσαρμοσμένες λύσεις που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου ακινήτων, από τη δέουσα επιμέλεια, τη διαπραγμάτευση και τη σύνταξη εγγράφων συναλλαγών, τη χρηματοδότηση έργου έως τις στρατηγικές εξόδου ή την καθημερινή διαχείριση έργου.

Το δικηγορικό γραφείο έχει μια ισχυρή πρακτική όσον αφορά την εκπροσώπηση τόσο των ιδιοκτητών όσο και των δανειστών σε περίπλοκες προπονήσεις ακινήτων, πτωχευτικά θέματα, γραφεία, οικιστικές και εμπορικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δομούνται μέσω κοινοπραξιών μεταξύ ιδιοκτητών γης και κατασκευαστών, συμφωνιών μετόχων, περιουσιακών στοιχείων και χαρτοφυλακίου εξαγορές, συμφωνίες ιδιοκτησίας, επενδύσεις σε κοινοπραξίες, αναπτυξιακά έργα.

Οι Υπηρεσίες μας

 • Χρηματοδότηση ακινήτων
 • Απόκτηση/Πώληση Οικόπεδων
 • Απόκτηση/πώληση & ανάπτυξη κατοικιών/γραφείων/επαγγελματικών κτιρίων
 • Απόκτηση/Πώληση & Ανάπτυξη Λιανικού & Εμπορικού κέντρου
 • Απόκτηση/Πώληση & Ανάπτυξη Βιομηχανικών Πάρκων
 • Επιτρέποντας θέματα
 • Ρυθμιστικές
 • Διαχείριση κατασκευών και διαχείριση έργων
 • Δέουσα επιμέλεια
 • Εμπορικές Συναλλαγές
 • Κοινοπραξίες και συμφωνίες μετόχων
 • Συμφωνίες πώλησης και αγοράς
 • Συμβάσεις FIDIC
 • Μισθώσεις

Διεθνής Αναγνώριση

Legal 500 2022

Leading Law Firm 2022

Tier 4 Real Estate and Construction

 Pavel, Margarit & Associates Romanian Law Firm is noted for its great experience in real estate and construction. The Romanian Law firm regularly assists on corporate structures including joint ventures between land owners and developers, as well as asset and portfolio acquisitions. This experience encompasses a wide range of asset classes including mining and natural resources, retail, residential, industrial and hospitality.

˜˜Pavel, Margarit and Associates team of lawyers has great experience in real estate and construction practice and they are valued on the Romanian market for their promptness, great attention to detail and making the matter at hand genuinely understandable for the client.

Radu Pavel, the managing partner, is a very attentive, timely and an experienced real estate lawyer.

The Guide gives special mention to the Managing Partner Radu Pavel, recognized as a leading lawyer by Legal 500, for being very attentive, timely and an experienced lawyer in Romania.

Source Legal500 2022, Real Estate and Construction


LEGAL 500 2020 - ΚΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4

Leading Firm 2020 real estate construction

˜Pavel, Margarit & Associates is a reputed law firm in the real estate area.

They are a very good team of lawyers and I would highly recommend them.

Επιλεγμένα διαπιστευτήρια

 • Υποβοηθούμενη κορυφαία επιχειρησιακή εταιρεία εξόρυξης και ανάπτυξης ορυχείων στη Ρουμανία σε διασυνοριακή νομική δέουσα επιμέλεια των ακινήτων και των κινητών περιουσιακών στοιχείων και τον καθορισμό του συμφέροντος ασφάλειας επί των περιουσιακών στοιχείων. Η δέουσα επιμέλεια ήταν μέρος του έργου για την τελειοποίηση της δεσμευτικής υπό όρους Ομολογιακής Πράξης για διευκόλυνση έως 15.000.000 USD μέσω έκδοσης εξασφαλισμένων μετατρέψιμων ομολόγων σε ιδιωτικό αμοιβαίο κεφάλαιο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Επιπλέον, βοηθήσαμε με την ολοκλήρωση του προϋπάρχοντος όρου της εγγραφής της υποθήκης στο οικόπεδο: κατάργηση εγγραφής των απαιτήσεων από το Βιβλίο Κτηματολογίου και Εθνικό Μητρώο, κατάργηση εγγραφής της κατάσχεσης του Εθνικού Οργανισμού Δημοσιονομικής Διοίκησης από το ακίνητο, στο μέγιστο ως τελειοποίηση της προσωρινής υποθήκης επί όλων των περιουσιακών στοιχείων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ