A gyermekek kulturális, művészeti, sport-, reklám- és modellezési területeken folytatott tevékenységeinek fejlesztési feltételei a határozat szerint a következők:

a) ne képviseltesse magát a veszélyes gyermekmunkában a törvénynek megfelelően;

b) a gyermek életkorától függően a következő időközönként kell lebonyolítani: az 5 év alatti gyermekek esetében 9.00 és 17.00 között, az 5-12 éves gyermekek között 8.00 és 20.00 között, 12 év feletti gyermekek esetében 7.00 és 22.00 között;

c) a munka nem haladhatja meg a heti egy órát, előnyösen különböző napokra osztva egy év alatti gyermekek számára, napi 2 óra az 1 és 5 év közötti gyermekek számára, napi 4 óra az 5 és 12 év közötti gyermekek számára, és Napi 6 óra 12 évesnél idősebb gyermekek számára, figyelembe véve az egyes tevékenységek részbeni folytatása utáni rövid szüneteket, de legfeljebb a heti 12 órát a tanév során végzett munka esetében, feltéve, hogy ezeket többnyire az osztályterem után végzik órák;

d) az 1 év alatti gyermekek legfeljebb 15 percig, az 1 és 5 év közötti gyermekek legfeljebb 30 percig, az 5 évesnél idősebb gyermekek pedig legfeljebb 45 percig végezzék a további munkát;

e) a bármilyen jellegű ismétlés száma, valamint a tevékenységek jó fejlődésének biztosítására tervezett bármely lépés, függetlenül azok jellegétől: előadás, próba, gyakorlat, forgatás, filmezés és egyéb hasonló, nem haladhatja meg a napi egyet 1 évesnél fiatalabb gyermekek és naponta kettő az 1 év feletti gyermekeknél. A két akció között, ugyanazon a napon, legalább másfél órás szünetet kap;

f) a rövid szüneteknek minden egyes tevékenység folytatása után 10 és 15 perc között kell tartaniuk;

g) a nagy szünet legalább fél óráig tart, és minden tevékenységi óra után 1 és 5 év közötti gyermekek számára adható, 5 és 12 év közötti gyermekek esetében 2 óránként, 12 év feletti gyermekek esetében pedig 3 óránként;

h) a napok maximális száma hetente 4 egymást követő nap, amelyet minimum 48 órás szünet követ;

i) az iskolai szünetekben szervezett tevékenységek nem érinthetik a gyermek szabadidős és szabadidős jogát;

j) a két hónapnál hosszabb időtartamú tevékenységek esetében a gyermek az első 60 nap után 14 napos szünetet kap.

A gyermekek által a művészetben biztosított kulturális, művészeti, sport-, reklám- és modellező jellegű tevékenységek. A (2) bekezdés (3) bekezdéséhez a közszolgálat előzetes tájékoztatása szükséges, a tevékenység megkezdése előtt tájékoztató közlemény benyújtásával. Cikkben említett szerződés lezárása után. 2. §-a alapján a szülőnek / törvényes képviselőnek kötelessége a gyermek tényleges megkezdésétől számított 10 munkanapon belül a gyermek tényleges megkezdésétől számított 10 munkanapon belül elküldeni a szociális segítségnyújtás közszolgálatának a szerződés „eredeti példányának megfelelő” hiteles másolatát. Az állami szociális szolgálat negyedévente központosítja azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akik az e határozatban előírt tevékenységeket végzik. A gyermekmunka megelőzését és leküzdését célzó helyi csapat, amely megyei / ágazati szinten működik, az általános szociális segély és gyermekvédelem koordinálásával, elemzi a közszolgálat és a szociális segély által továbbított adatokat, és elkészíti a a folyamatban lévő tevékenységek helyei, amelyek még folyamatban vannak, a feltételek ellenőrzése érdekében.

Failure to comply with the above mentioned provisions on prior informing notice, is an offense punishable by a fine of 1,000 lei to 5,000 lei. The sanction is given by order of the General Director of Social Assistance and Child Protection.