מבוא

 

Pavel, Margarit and Associates, כמעבד נתונים, מודיע לך בדרך זו שהנתונים האישיים שלך מעובדים בזאת במידה המותרת על פי החוק החל הרומני, למספר מטרות מוגדרות בבירור.

 

קטגוריות של נתונים אישיים

 

הנתונים האישיים המעובדים על ידי המשרד מוצגים להלן, בהיותם רשימה בלתי מוגבלת וניתן לשנותם ולהתאים אותם, בכל עת, לפי העניין.

1) שם, שם פרטי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך ומקום לידה, סדרה ומספר תעודת הזהות, כתובת אישית ו/או מקצועית, תפקיד שמילא;

2) נתוני מיקום, מזהים מקוונים, מזהה IP;

3) מידע פיננסי;

4) תמונות, הקלטות שמע ו/או וידאו שצולמו בקשר להליכים משפטיים מסוימים;

5) מידע רלוונטי הנדרש בחקיקה בנושא ידע לקוחות ו/או איסור הלבנת הון;

6) קטגוריות מסוימות של נתונים מיוחדים כגון בריאות, הרשעות פליליות, פשעים.

כמו כן, Pavel, Margarit and Associates אוספים את המידע שאינו ניתן לזיהוי אישי כגון: סוג הדפדפן, העדפת השפה, אתר ההפניה וגם התאריך והשעה של כל בקשה. מטרת האתר היא להבין טוב יותר כיצד מבקרים משתמשים באתר.

 

המטרות והבסיס של עיבוד הנתונים האישיים.

תקופת שמירה.

 

הנתונים המעובדים נכונים, מדויקים ועדכניים וכן יש לזכור כי פרק הזמן בו פועל האחסון עומד ביחס ישר למטרה. כדי לקבוע את תקופת השמירה המתאימה לנתונים האישיים שאנו מעבדים, המשרד לוקח בחשבון את האופי, היקפו, ההקשר והמטרות של העיבוד, סיכונים שונים של הסתברות וחומרת זכויותיך וחירויותיך, דרישות משפטיות, חשבונאיות או דיווח חלות. לאחר התקופה בה יוכל המשרד לאחסן את הנתונים כדין, מידע זה יימחק/יושמד בהתאם למדיניות הפנימית.

הנתונים האישיים מעובדים בצורה חוקית ושקופה, כאשר מדובר בנתונים הדרושים למילוי המטרות שלשמן נשלפו מעובדים. מטרות העיבוד של הנתונים שלך עשויות להיות, בין היתר:

 • ביצוע ההסכם שנכרת, לרבות ביצוע הפעולות המתבצעות לטובתך מכוח ההסכם;
 • מילוי חובות המס הקשורות לתשלום האגרה;
 • עריכת מסמכים בשמך, על פי המנדט שהופקד;
 • הגשת לבתי משפט ומוסדות אחרים, רשויות, ארגונים ויחידים, מרומניה וממדינות אחרות, כנציג או מגן קונבנציונלי, את הבקשות והמסמכים האחרים הדרושים לביצוע המנדט המופקד;
 • מילוי החובות המוטלות בחוק על עורכי דין;
 • מילוי החובה המקצועית לשמור תיעוד של החוזים שנכרתו בצורת מימוש מקצוע עורך הדין.

כמעבד נתונים אישיים, למשרד יש כבסיס/בסיס את הדברים הבאים:

 • העיבוד הכרחי לכריתת או ביצוע הסכם שאתה צד לו;
 • העיבוד מתבצע על בסיס הסכמתך;
 • העיבוד הכרחי כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך;
 • העיבוד הכרחי לאינטרסים הלגיטימיים של המשרד שלנו או של צד שלישי (כאשר העיבוד הכרחי לביצוע הסכם שהארגון שלך הוא צד לו), אלא אם האינטרסים שלך או הזכויות והחירויות הבסיסיות שלך גוברים על אינטרסים כאלה;
 • העיבוד הכרחי לביסוס, מימוש או הגנה של התביעות המשפטיות.

על ידי הרשמה לניוזלטר של החברות, אתה מסכים לעיבוד הנתונים שלך למטרות שיווקיות, ויש לך בחירה לבטל את המנוי בכל עת. על ידי ביטול המנוי, הנתונים שלך לא יאוחסנו עוד על ידי מערכות המשרדים עד לאחר הרשמה אפשרית מחדש מצדך.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

האתרים עשויים להיות כפופים לשינויים הנוגעים למדיניות הפרטיות, ולכן המבקרים מוזמנים לבדוק לעתים קרובות את הסעיפים המכילים הוראות כאמור. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי יהווה את הסכמתך בשתיקה לשינויים כאמור.

 

אבטחת נתונים אישיים

 

המשרד מיישם את האמצעים הטכניים והארגוניים המתאימים כדי להגן על הנתונים האישיים מפני הרס, אובדן, חשיפה או גישה בלתי מורשית. הגישה לנתונים אישיים מוגבלת למעבדים המסוגלים לעבד נתונים אלה, השותפים, העובדים, היועצים, העובדים, הבקרים שיש להם גישה מחויבים לכבד את סודיות הנתונים האישיים הללו ולהבטיח את אותה רמת הגנה כמו מסופק על ידי המשרד.

 

זכויות חוקיות

 

יש לך את הזכויות הבאות ביחס לנתונים האישיים שאנו מעבדים או מחזיקים לגביך:

 1. א) זכות גישה

יש לך את הזכות לקבל את האישור/הכחשה שלנו לגבי עיבוד הנתונים האישיים שלך ואם אנחנו מחזיקים ואחסנים נתונים כאלה, נוכל לספק לך עותק/הוכחה של המידע המוחזק. יש לשקול זמן סביר לכך, שלא יפחת מ-7 ימי עבודה.

 1. ב) זכות לתיקון

יש לך את הזכות לקבל את תיקון הנתונים האישיים שלך שהוזנו או השתלטו באופן שגוי על ידי המשרד. בהתאם למצב, אנו נודיע לך על צדדים שלישיים אחרים שעיבדו את הנתונים שלך באופן חוקי למטרות המפורטות בבירור כאן.

 1. ג) זכות מחיקה

יש לך את הזכות לבקש את הסרת הנתונים האישיים שלך.

 1. ד) הזכות להגביל עיבוד

יש לך הזכות לבקש הגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלך. במקרה זה, הנתונים יעובדו על ידי המשרד למטרות מסוימות בלבד.

 1. ה) הזכות לניידות נתונים

יש לך את הזכות לקבל את הנתונים האישיים שסיפקת לנו בפורמט מובנה, נפוץ וניתן לקריאה במכונה, ויש לך גם את הזכות להעביר את הנתונים הללו לגורם אחר ללא כל התנגדות.

 1. ו) הזכות להתנגד

יש לך הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך על ידי המשרד. אם תממש זכות זו, המשרד לא יעבד עוד את הנתונים האישיים שלך.

אם ברצונך לממש את הזכויות הנ"ל או ללמוד עוד על זכויות אלה, אנו מזמינים אותך לשלוח לנו הודעה, בדוא"ל, בכתובתoffice@avocatpavel.ro.

 

העברת נתונים לצדדים שלישיים

 

בביצוע עסקי משרדי עורכי דין, ייתכן שהנתונים האישיים שלך יישלחו לצדדים שלישיים, מצב שנגרם על ידי הנסיבות השונות על פי המנדט. בין צדדים שלישיים כאלה אנו מזכירים, כדוגמה:

– נוטריונים, בית דין, בתי משפט, רשויות/מוסדות ציבוריים ברומניה או בחו"ל. בכל מקרה, ההעברה מוכרת כמספקת רמה נאותה של הגנה על מידע מנקודת המבט של חוק הגנת המידע האירופי;

- חברות המספקות שירותים לבקרה נגד הלבנת הון, הפחתת סיכוני אשראי ומטרות אחרות של הונאה ומניעת פשיעה, מוסדות פיננסיים;

-כל צד שלישי הקשור ישירות לו אנו מחלקים זכויות או חובות על פי החוק.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות, אנא צור איתנו קשר על ידי שליחת דוא"ל לכתובת office@avocatpavel.ro.