חדלות פירעון, ארגון מחדש ופשיטת רגל - עסקאות אחרונות

סייעיזם נדל"ן ומשקיע פרייבט אקוויטי, בחדלות פירעון חוצת גבולות בתפקידו כנושה, בתביעה של מעל 20 MIL.

תאגידים, מסחריים ומיזוגים ורכישות - עסקאות אחרונות

סייעחברת חיפוש ופיתוח משאבים מרובים ב-AIMעם חיפושים במספר תחומי שיפוט, בקשר לעניינים תאגידיים ומסחריים שונים החיוניים על מנת לערוך הסכם תשלום מראש עם Mercuria Energy Trading SA, אחד מבתי המסחר הגדולים בעולם, בשווי של עד 30 MIL.

יישוב סכסוכים - עסקאות אחרונות

סייע ומיוצג בהצלחהחברת חיפוש ופיתוח כרייה תפעולית מובילה ברומניה, בסכסוך מסחרי הכולל תיק אכיפת משכנתא במקרקעין, בשווי של 3 מיליון אירו.

בנקאות, פיננסים ושוק ההון - עסקאות אחרונות

סייעחברת חיפוש ופיתוח משאבים מרובים ב-AIM, בעסקת מימון חוצת גבולות המשתרעת על פני שלושה תחומי שיפוט (רומניה, בריטניה ושוויץ) עם Mercuria Energy Trading, אחד מבתי המסחר הגדולים בעולם. המשרד סייע בכל ההיבטים הנוגעים לעסקה.

נדל"ן ובינוי - עסקאות אחרונות

סייעחברת חיפוש ופיתוח כרייה תפעולית מובילה ברומניהבבדיקת נאותות משפטית חוצת גבולות של המקרקעין והמטלטלין והקמת עניין הביטחון על הנכסים. בדיקת הנאותות הייתה חלק מהפרויקט של שכלול שטר הנפקת האג"ח המחייב המותנה עבור מתקן של עד 15,000,000 דולר באמצעות הנפקה של אג"ח מובטחות להמרה לקרן פרטית בבריטניה.

אנרגיה ומשאבי טבע - עסקאות אחרונות

סייעהמשקיע הזר הגדול ביותר בתעשיית הכרייה הרומנית, חברה מובילה ברשימה של AIM המתמקדת בזימבבואה, זמביה ובתחומי שיפוט אחרים, עם פעילות במשאבי מינרלים וחיפושי זהב, בעסקה בנוגע להסכם תשלום מראש. בהתאם להסכם זה, הסכימה הקונה, Mercuria Energy Trading, אחת מחברות הסחר המשולבות באנרגיה וסחורות מהגדולות בעולם, לשלם מראש סכום של עד 9.5 מיליון דולר ארה"ב, ללקוח שלנו בתמורה לאספקות עתידיות של אבץ, וכן תרכיזי נחושת מחברות הבת של הלקוח שלנו ברומניה