1. Ordonanţa nr. 11/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unor termene

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se modifică şi se completează, fiind introduse următoarele aspect relevante:

– Contribuabilul/Plătitorul este obligat să furnizeze periodic organului fiscal central informaÅ£ii referitoare la activitatea desfăşurată.
– ÃŽn cazul obligaÅ£iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal central poate aproba, la cererea contribuabilului/plătitorului, alte termene sau condiÅ£ii de depunere a declaraÅ£iilor fiscale, în funcÅ£ie de necesităţile administrării obligaÅ£iilor fiscale.
– Entităţile înregistrate în Registrul ComerÅ£ului, pentru care există înscrise menÅ£iuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaÅ£ia depunerii declaraÅ£iilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menÅ£iunii privind inactivitatea temporară în registrul comerÅ£ului.

2. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, din 26.01.2022, Parte integrantă din Ordin 3/2022

POSF reprezintă platforma informatică unică la nivel naţional prin intermediul căreia se realizează schimbarea furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale de către clientul final, precum şi încheierea unui contract de furnizare de energie electrică şi/sau de gaze naturale cu un furnizor.
Înregistrarea clientului în POSF se face direct de către acesta, prin accesarea interfeţei dedicate din cadrul POSF, crearea unui cont dedicat şi validarea identităţii persoanei.
Clientul are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică şi/sau de gaze naturale ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicaţi să aibă dreptul să se opună.

3. Ordinul nr. 94/2022 privind obligaţiile fiscale şi bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului

Persoanele fizice şi juridice pot achita prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sume reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, atât în situaţia în care plata se efectuează în conturi de venituri bugetare, cât şi în situaţia în care plata acestora se efectuează în conturi unice.