La data de 02 iulie 2020, a fost promulgată Legea nr. 102/2020 pentru modificarea Èi completarea Legii societăților nr. 31/1990, care aduce cu sine o serie de simplificări legislative în ceea ce priveÈte activitatea firmelor din Romania, urmând să intre în vigoare începând cu 05 iulie 2020.

Dacă până în prezent, prin Legea 31/1990 procesul de stabilire a sediului social al societăților era birocratizat Èi sinuos, impunând anumite interdicÈ›ii asociaÈ›ilor societăților cu răspundere limitată, prin abrogarea integrala a articolului 14 se elimină interdicÈ›ia persoanelor fizice Èi juridice de a exercita calitatea de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată. AÈadar, dacă anterior o persoana fizică sau juridică nu putea avea calitatea de asociat unic în cadrul mai multor societăți comerciale cu răspundere limitată precum Èi o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic nu putea deÈ›ine calitatea de asociat unic într-o altă societate comercială cu răspundere limitată, acum este posibil ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitată.

Ca urmare a abrogării articolului 14, se modifică Èi articolul 17, alineantul 1, astfel încât pentru autentificarea actului constitutiv sau darea unei date certe a acestuia (conform cazurilor prevăzute la articolul 5), se va prezenta numai dovada eliberată de Oficiul Registrului ComerÈ›ului privind disponibilitatea Èi rezervarea firmei.

De asemenea, se modifică dispozitiile articolului 17, alineatul 3, prin care se simplifică procedurile Èi condiÈ›iile de înregistrare a sediului social. AÈadar, la înmatricularea societății Èi la schimbarea sediului social, se va prezenta la sediul Oficiului Registrului ComerÈ›ului, documentul care atestă dreptul de folosință asupra spaÈ›iului cu destinaÈ›ie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul AgenÈ›iei NaÈ›ionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripÈ›ie se situează imobilul cu destinaÈ›ie de sediu social. ÃŽn consecință, a fost facilitat procesul de înregistrare a sediului social al unei societăți prin abrogarea obligaÈ›iei de a prezenta certificatul care atestă îndeplinirea condiÈ›iilor cu privire la spaÈ›iul destinat sediului social Èi a declaraÈ›iei pe propria răspundere referitor la respectarea condiÈ›iilor spaÈ›iului social, acum fiind suficient prezentarea documentului care atestă dreptul de folosință a spaÈ›iului la momentul înmatriculării/schimbării sediului social.

Tot prin legea 102/2020 este abrogat Èi articolul 17, alineatul 4, prin care se elimină interdicÈ›ia societăților de a funcÈ›iona în cadrul aceluiaÈi imobil, în consecință la acelaÈi sediu, vor putea funcÈ›iona mai multe societăți decât numărul de camere existent în acesta. Până acum, Legea societăților stabilea că la acelaÈi sediu este posibilă funcÈ›ionarea unui număr de societăți egal cu numărul de camere al sediului.

 

Articolul 17 prevede un nou alineat, prin care se dispune faptul că avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

 

Prin intrarea în vigoare a Legii 102/2020 preconizăm o serie de schimbări în dinamica mediului de afaceri încurajat Èi susÈ›inut să se dezvolte cât Èi un impact asupra domeniului fiscal Èi cel al prevenirii spălării banilor. Modificările legislative sunt extrem de binevenite în contextul în care procesul de înfiinÈ›are a unei firme noi este semnificativ simplificat Èi debirocratizat, ajutând astfel Romania în încercarea de a se alinia celorlate state europene în ceea ce priveÈte acest aspect.

 

Aceste modificări legislative sunt extrem de benefice mediului de afaceri din Romania, stimulând astfel dezvoltarea economiei. Credem că în urmatoarea perioadă, ne putem aÈtepta la o accelerre a înregistrărilor de firme în Romania având în vedere ca sediul unei societăți va putea fi înregistrat la avocat sau în orice alt spaÈ›iu cu mai multe societăți Èi că asociatul unic poate deÈ›ine mai multe societăți comerciale în Romania, a adăugat Radu Pavel, Managing Partner al Pavel, Margarit și Asociații.

Pavel Margarit și Asociații este o societate de avocatură din Romania, cu peste 15 ani de experiență în tranzacÈ›ii de finanÈ›are transfrontraliere  Èi contracte comerciale complexe, fuziuni, achiziÈ›ii Èi acorduri de tip joint venture. AvocaÈ›ii specializaÈ›i în fuziuni Èi achiziÈ›ii Èi finanțări internaÈ›ionale au reprezentat de-a lungul timpului investitori, fonduri de investiÈ›ii, companii listate la bursă, bănci Èi companii multinaÈ›ionale, în derularea operaÈ›iunilor sale în Romania. Echipa noastra este pregătită să preia mandate în ceea ce priveÈte legea societăților comerciale, de la infiintari, dizolvari, fuziuni, achizitii, cesiuni de părÈ›i sociale si pana la aspecte complexe Èi să asiste cu clarificări în ceea ce priveÈte aspectele juridice discutate mai sus.