La data de 02 iulie 2020, a fost promulgată Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, care aduce cu sine o serie de simplificări legislative în ceea ce privește activitatea firmelor din Romania, urmând să intre în vigoare începând cu 05 iulie 2020.

Dacă până în prezent, prin Legea 31/1990 procesul de stabilire a sediului social al societăților era birocratizat și sinuos, impunând anumite interdicții asociaților societăților cu răspundere limitată, prin abrogarea integrala a articolului 14 se elimină interdicția persoanelor fizice și juridice de a exercita calitatea de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată. Așadar, dacă anterior o persoana fizică sau juridică nu putea avea calitatea de asociat unic în cadrul mai multor societăți comerciale cu răspundere limitată precum și o societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic nu putea deține calitatea de asociat unic într-o altă societate comercială cu răspundere limitată, acum este posibil ca o persoană fizică sau juridică să fie asociat unic în mai multe societăți comerciale cu răspundere limitată.

Ca urmare a abrogării articolului 14, se modifică și articolul 17, alineantul 1, astfel încât pentru autentificarea actului constitutiv sau darea unei date certe a acestuia (conform cazurilor prevăzute la articolul 5), se va prezenta numai dovada eliberată de Oficiul Registrului Comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

De asemenea, se modifică dispozitiile articolului 17, alineatul 3, prin care se simplifică procedurile și condițiile de înregistrare a sediului social. Așadar, la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social, se va prezenta la sediul Oficiului Registrului Comerțului, documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social. În consecință, a fost facilitat procesul de înregistrare a sediului social al unei societăți prin abrogarea obligației de a prezenta certificatul care atestă îndeplinirea condițiilor cu privire la spațiul destinat sediului social și a declarației pe propria răspundere referitor la respectarea condițiilor spațiului social, acum fiind suficient prezentarea documentului care atestă dreptul de folosință a spațiului la momentul înmatriculării/schimbării sediului social.

Tot prin legea 102/2020 este abrogat și articolul 17, alineatul 4, prin care se elimină interdicția societăților de a funcționa în cadrul aceluiași imobil, în consecință la același sediu, vor putea funcționa mai multe societăți decât numărul de camere existent în acesta. Până acum, Legea societăților stabilea că la același sediu este posibilă funcționarea unui număr de societăți egal cu numărul de camere al sediului.

 

Articolul 17 prevede un nou alineat, prin care se dispune faptul că avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

 

Prin intrarea în vigoare a Legii 102/2020 preconizăm o serie de schimbări în dinamica mediului de afaceri încurajat și susținut să se dezvolte cât și un impact asupra domeniului fiscal și cel al prevenirii spălării banilor. Modificările legislative sunt extrem de binevenite în contextul în care procesul de înființare a unei firme noi este semnificativ simplificat și debirocratizat, ajutând astfel România în încercarea de a se alinia celorlate state europene în ceea ce privește acest aspect.

 

“Aceste modificări legislative sunt extrem de benefice mediului de afaceri din România, stimulând astfel dezvoltarea economiei. Credem că în urmatoarea perioadă, ne putem aștepta la o accelerre a înregistrărilor de firme în România având în vedere ca sediul unei societăți va putea fi înregistrat la avocat sau în orice alt spațiu cu mai multe societăți și că asociatul unic poate deține mai multe societăți comerciale în România”, a adăugat Radu Pavel, Managing Partner al Pavel, Mărgărit și Asociații.

Pavel Mărgărit și Asociații este o societate de avocatură din România, cu peste 15 ani de experiență în tranzacții de finanțare transfrontraliere  și contracte comerciale complexe, fuziuni, achiziții și acorduri de tip joint venture. Avocații specializați în fuziuni și achiziții și finanțări internaționale au reprezentat de-a lungul timpului investitori, fonduri de investiții, companii listate la bursă, bănci și companii multinaționale, în derularea operațiunilor sale în România. Echipa noastra este pregătită să preia mandate în ceea ce privește legea societăților comerciale, de la infiintari, dizolvari, fuziuni, achizitii, cesiuni de părți sociale si pana la aspecte complexe și să asiste cu clarificări în ceea ce privește aspectele juridice discutate mai sus.