Νόμος για τη μετανάστευση

Είμαστε από τις λίγες δικηγορικές εταιρείες στη Ρουμανία με μια ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων στο δίκαιο μετανάστευσης, παρέχοντας νομικές συμβουλές στα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας για την εταιρική μετανάστευση, στους διεθνείς πελάτες μας, ξένους επενδυτές, ρουμανικές εταιρείες που αναζητούν ξένο εργατικό δυναμικό και φυσικούς αλλοδαπούς πολίτες που θέλουν αποκτήστε ρουμανική ιθαγένεια.

Οι νομικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν νομικές γνώμες σχετικά με τους κανόνες και κανονισμούς της μετανάστευσης επιχειρήσεων, καθώς και βοήθεια και εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων και ενώπιον των δημόσιων αρχών σε θέματα μετανάστευσης.

Παρέχουμε νομική βοήθεια και εκπροσώπηση ενώπιον των αρχών στο Βουκουρέστι για απόκτηση και επέκταση οποιοδήποτε είδος βίζας, long stay visas – for economical activities in Romania, for professional activities in Romania, for commercial activities in Romania, employment in Romania, for studies, for family reunification, for religious or humanitarian activities in Romania, diplomatic and work visa other purposes visa symbol D/AS and short stay visas for visit, tourism, business.

Βοηθάμε επίσης τους πελάτες μας με: άδειες διαμονής, μόνιμη διαμονή, εγγραφή / διόρθωση / μεταγραφή του εγγράφου αστικής κατάστασης, στη Ρουμανία, και αναφορές στα έγγραφα αστικής κατάστασης μέσω διοικητικών διαδικασιών ή δικαστικής διευθέτησης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Βίζες μικρής / μεγάλης διαμονής (οποιοσδήποτε τύπος βίζας)
  • Προσκλήσεις
  • Άδειες προσωρινής / μόνιμης διαμονής (λήψη και παράταση)
  • Αδεια εργασίας
  • Ρουμανική ιθαγένεια (καθοδήγηση)
  • Έγγραφα πολιτικής κατάστασης (εγγραφή / διόρθωση / μεταγραφή)

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ